Birou de traduceri ProTranslatio

Publié le par ProTranslatio - Birou de traduceri

Obtinerea autorizatiei de traducator by ProTranslatio - Birou de traduceri

 ProTranslatio este un birou de traduceri din Bucuresti, care ofera servicii profesionale de traduceri autorizate, legalizate si interpretariat la cele mai inalte standarde, garantand calitatea serviciilor prestate.

Traducem din orice limba si orice domeniu. Desi avem cele mai mici preturi, colaboram cu cei mai buni traducatori.

Datele noastre de contact sunt:

ProTranslatio - Birou de traduceri

Email: contact@protranslatio.com

Web: http://www.protranslatio.com

Tel.: 0757.20.00.10

Fax: 031.815.40.50

Conditii ce trebuie indeplinite pentru a fi autorizat ca interpret si/sau traducator

Daca cunoasteti o limba straina sau mai multe si aveti documentele care dovedesc acest lucru, puteti obtine autorizatia de traducator.

Potrivit legislatiei in vigoare, autorizarea ca interpret si/sau traducator care poate efectua traduceri pentru organele prevazute in titlul legii se dobandeste, la cerere, de catre persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

·         Este cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

·         Are capacitate deplina de exercitiu;

·         Poseda diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau limbile straine pentru care solicita autorizarea ori este atestat de Ministerul Culturii si Cultelor  ca traducator pentru specialitatea stiinte juridice din limba romana in limba straina pentru care solicita autorizarea si din limba straina in limba romana;

·         Este apt din punct de vedere medical;

·         Nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie profesionala si sociala.

Pentru obtinerea autorizatiei de traducator aveti nevoie de urmatoarele:

·         Cerere adresata Ministrului Justitiei;

·         Copia legalizata a unuia dintre urmatoarele documente:

o    diploma de licenta sau echivalenta din care sa rezulte specializarea in limba sau limbile straine pentru care solicita autorizarea;

o    diploma de licenta care atesta ca a absolvit un institut de invatamant superior in limba pentru care solicita autorizarea;

o    diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare in limba straina sau in limba minoritatilor nationale pentru care solicita autorizarea;

o    atestatul integral de traducator (traducere si retroversiune) in specialitatea stiinte juridice eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor;

·         Certificat de cazier judiciar ;

·         Copia xerox a buletinului de identitate/cartii de identitate ori a pasaportului;

·         Copia xerox a carnetului de identitate/legitimatiei provizorii (pentru cetateanul strain stabilit în România);

·         Copia xerox a certificatului de nastere sau a traducerii acestuia in limba romana, dupa caz, a certificatului de casatorie ori a traducerii acestuia in limba romana, daca este cazul;

·         Copia xerox a certificatului de casatorie ori a traducerii acestuia in limba romana, daca este cazul;

·         Recomandarea privind buna reputatiei profesionala si sociala eliberata de o institutie cu care a colaborat sau de un cadru universitar;

·         Declaratie, pe proprie raspundere, din care rezulta ca are capacitate deplina de exercitiu, semnata si datata

·         Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical (de la medicul de familie);

·         Cate o chitanta in valoare de 19 lei (RON) reprezentand taxa judiciara pentru fiecare limba, pentru care se solicita autorizarea ca interpret si traducator (se achita in contul taxelor judiciare de timbru la Unitatile Trezoreriei Statului, in temeiul art. 26 din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila);

·         Cate un timbru judiciar în valoare de 0,15 RON pentru fiecare limba, pentru care se solicita autorizarea ca interpret si traducator (de la orice Oficiu Postal);

Publié dans traduction

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article