Despre traduceri – noțiuni generale

Publié par ProTranslatio

Dacă vorbim despre traduceri, atunci trebuie să începem cu înțelegerea noțiunii de traducere. În DEX găsim următoarea explicație de bază referitoare la termenul de traducere:

TRADÚCE, tradúc, vb. III. Tranz. 1. A da corespondentul unui cuvânt într-o altă limbă, a transpune un text, o frază, un cuvânt dintr-o limbă în alta; a tălmăci.

TRADÚCE tradúc tranz. 1) (texte) A transpune (dintr-o limbă în alta), încercând realizarea echivalenței de sens și de valoare;

Dacă ne uitam pe Wikipedia vom găsi următoarele explicații referitoare la același termen:

O traducere sau mai demult traducție este o acțiune de a interpreta o accepțiune a textului și după aceea producerea textului echivalent, care are același sens, în altă limbă, adică o adaptare interculturală a textului.

În sens larg, traducerea poate fi considerată ca fiind procesul transformării unui mesaj emis într-o limbă, în același mesaj, dar formulat în altă limbă, cu condiția ca să fie păstrate toate, sau relativ toate, calitățile mesajului inițial, prin realizarea echivalenței de sens și de valoare.

Alte noțiuni legate de cuvântul “traducere” sunt: traducător, interpret, birou de traduceri sau agenție de traduceri, traduceri simple sau traduceri legalizate, limba țintă, preț traducere, etc…

Traducătorul este o persoană specializată în traducerea textelor scrise. Traducătorii pot fi specializați in diferite domenii de traducere, ca de exemplu: beletristică, medical, juridic, tehnic, etc.

Majoritatea traducătorilor care lucrează cu birouri de traduceri, prin intermediul unui contract sau ocazional, sunt traducători autorizați de Ministerul Justiției sau de Ministerul Culturii;

Interpretul este un traducător care traduce pe loc și oral ceea ce spune cineva în altă limbă, mijlocind astfel înțelegerea dintre două sau mai multe persoane;

Biroul de traduceri sau Agenția de traduceri este locul unde puteti găsi traducători autorizați și specializați in traducerea documentelelor. Multe birouri de traduceri lucrează în special online prin intermediul unui site web. Fiecare site are un formular de comandă unde puteți încarca textul de tradus si unde puteți afla o cotație în funcție de volum, de dificultatea textului sau limba în care doriți traducerea;

Traducerile legalizate. Pentru efectuarea traducerii legalizate, traducătorul atestat potrivit legii, care a întocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnătura traducătorului. Legalizarea semnăturii traducătorului se poate face şi de pe specimenul de semnătură depus la biroul notarului public.

Dacă înscrisul se traduce din limba română într-o limbă străină sau dintr-o limbă străină în altă limbă străină, atât certificarea traducerii, cât şi legalizarea semnăturii traducătorului de către notarul public se vor face şi în limba străină în care se face traducerea;

Limba țintă este limba în care urmează să se realizeze traducerea;

Preț traducere (cotație) este valoarea pe care o veți plăti pentru serviciul de traducere oferit de un traducător sau agenție de traduceri. Această valoare se stabilește pe pagină (în general pagina de 2000 caractere cu spații în Word, font Arial, 12) și se înmulțește cu numărul de pagini rezultate in urma traducerii în limba țintă.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :